Legal notice

Sklep – sklep internetowy NextHook prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://nexthook.pl.
Sprzedawca – Paweł Szubczyński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FOSET Paweł Szubczyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9552204395, nr REGON 320383648, Pomorska 58a, 70-812 Szczecin.